Nr Point Antal fangede ørreder
1 Steen Lange Jensen 396 12
2 Michael Bøgvad 245 4 (Alle regbueørreder)
3 Jan Gøtze 195 9
4 Michael Petersen 112 3
5 Bjarne Knudsen 96 3
6 Aksel Mortensgaard 94 4
7 Pelle Ankersen 89 4
8 Anders Hjemsted 74 3
9 Pierre Post 51 2
10 Jimmy Petersen 51 2
11 Per Hansen 31 1
12 Magnus Lydophle 29 1
13 Preben Kallehave 28 1
14 Erling Jakobsen 26 1
15 Egon Larsen 18 0
16 Stig Sørensen 16 0
17 Henning Larsen 6 0
18 Mogens Joncker Larsen 6 0
19 Ulrik Wentzel 3 0

 

 

Største havørred: 3,8 kg fanget af Steen Lange Jensen