Generalforsamling Tirsdag d. 6  marts  kl 19.00

Bagsværdvej 144 B.

Dirigent Frank Hagelund konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet

Formandens beretning 2017.

Er lagt på hjemmesiden

Spørgsmål til størrelsen på Sandart Arresø – svar op til 3 -4 kg.

Beretningen godkendt ved akklamation.

 

Udvalgenes beretning:

Havet:

Alle turer er nu med småbåde – vi har 1-2 turer om måneden.

Der er tale om maget alsidigt fiskeri efter laks , torsk, makrel m.m.

Fangster:

Laks op til 12,7 kg.

Torsk op til 6,5 kg

Flere end 100 fladfisk

 

Jimmie ønsker flere deltagere og stopper fast annoncering i 2019 , hvis ikke der kommer flere.

 

Kysten:

8 endags tur og 3 weekendture

I alt 46 havørreder på land med den største på 3,7 kg – hertil kommer hornfisk m.m,.

 

Ferskvand :

Desværre blev 6 ud af 7 ture aflyst.

Pt. indstiller vi de arrangerede ferskvandsture.

Godkendt ved akklamation

 

Regnskab

Godkendt ved akklamation

 

Indkomne forslag:

Optagelse af lån :

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage et lån i foreningens sommerhus beliggende Pilekrogen 8 B 4783 Sj. Odde.

Lånet kan optages ved at forhøje den nuværende lånestol i det eksisterende lån – dog bør det nye samlede lån omlægges til laveste faste rente.

Bestyrelsens bemyndiges til at overveje muligheden for et afdragsfrit lån dog max 10 års afdragsfrihed..

Lånets maximale løbetid skal være 30 år

Max lånestol 400.000 kr. svarende til den samlede gæld i ejendommen.

 Vedtaget med alle 15 stemmer for.

 

Arresø:

Bestyrelsen ønsker drøftet om vi fortsat skal have denne aktivitet , idet den kun udnyttes meget begrænset.

Bestyrelsen gives med 12 stemmer for og 3 blanke mandat til at afvikle båden i Arresø idet den anvendes for lidt i forhold til udgiften.

 

Klubaftener:

Bestyrelsen ønsker forslag til mere aktive klubaftener – skal vi fortsætte med første tirsdag i hver måned.

Livlig debat med mange forslag – bl.a. foredrag m.m.

Bestyrelsen forsøger på baggrund af forslagene at sætte overskrifter på klubaftenerne i efteråret.

Der mailes så vidt muligt ud et par dage inden klubaften

 

Hjemmeside – facebook:

Hvor skal vi være synlige – hvordan får vi mere liv på hjemmesiden.

 

Enighed om at der pt er for lidt liv på siden.

Konkret gør vi nu facebooksiden til en ssk side.

Alle opfordres til at maile billeder/historier til Michael michaellundgrenpetersen@hotmail.com

 

Valg:

Formand                             Steen Lange Jensen – genvalgt med akklamation

Bestyrelsesmedlem            Michael Petersen – genvalgt med akklamation

Suppleant                            Frank Hagelund – valgt med akklamation

Revisorer                            Michael Larsen og Egon Larsen genvalgt med akklamation

Revisorsupp.                       Ole Nørretranders –  valgt med akklamation

 

Evt.

Præmier var i år gavekort til Sport Dres

Havet Point                         Jimmie Johansen

Kysten point                       Steen Lange

Største havørred 3,8 kg      Steen Lange

Største Gedde 8,4 kg          Tim Nielsen

Største Torsk 6,6 kg           Jimmie Johansen

Største Aborre 0,57 kg       Jimmie Johansen

Største Laks  8,0 kg            Jimmie Johansen

Største sandart 3,75 kg       Jimmie Johansen

Jørgen Karlsen Pokalen      Pierre Post 1,8 kg