Kære alle formænd og kasserere

SU afholder vanen tro ordinær generalforsamling i april. Sæt derfor kryds i kalenderen:

Onsdag den 25. april 2018 kl. 19:30
Bringevej 109, 3500 Værløse

Forslag til dagsordenen skal være SU i hænde seneste d. 11-04-18

Dagsorden, regnskab, indkomne forslag osv. bliver udsendt til formænd og kasserere senest d. 17-04-18

SU er som bekendt medlemsklubbernes fælles overbygning, og det er derfor vigtigt, at jeres klub er repræsenteret på generalforsamlingen. SU står overfor væsentlige udfordringer over de kommende år, og der er derfor brug for bred opbakning og talstærkt fremmøde.

I det seneste år har vi reelt kun været 4 mand i bestyrelsen, og på den lange bane er det ikke holdbart, hvis ikke vi ikke er flere til at løfte opgaven.

Der skal i år bl.a. vælges ny revisor, revisorsuppleant og mindst et bestyrelsesmedlem, så I bedes allerede nu overveje, om I har emner i baglandet, som er villige til at påtage sig en opgave for SU.

Udover poster i selve bestyrelsen mangler vi også hjælpende hænder til at vedligeholde vore faciliteter, holde opsyn ved stationerne og andre af de opgaver, som hele tiden opstår. SU har ikke økonomi til at hyre professionelle folk, så vi er afhængige af, at medlemmerne løfter/bidrager i flok. Bare 5-10 timers årlig indsats pr. klub vil gøre en stor forskel for SU.

Husk på at SU er klubbernes ejendom, og alle har et ansvar for at bidrage!

Ønsker man at høre nærmere om, hvad ‘en hjælpende hånd til SU’ kan indebære, er man meget velkommen til at kontakte mig.

 

På bestyrelsens vegne

Michael Boysen

SU-Formand

Mob. 40540908

Klik her for at svare på beskeden, du kan IKKE besvare selve mailen.