Der afholdes generalforsamling i klublokalet på Bagsværdvej 144 tirsdag d. 6. marts 2017 kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden beretning
 3. Udvalgenes beretning
 4. Regnskab 2017
 5. Indkomne forslag.
  1. Optagelse af lån
  2. Arresø skal vi bibeholde båden?
  3. Klubaftener – hvordan ?
  4. Hjemmeside/facebook – hvordan
 6. Valg:
  1. Formand Steen Lange modtager genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem Michael Petersen modtager genvalg
 7. Suppleant Frank Hagelund
 1. Valg af revisorer Egon Larsen/Michael Larsen og revisorsuppleant Ole Nørretranders
 2. Præmieuddeling
 3. evt.

Forbundsfællerne.

Generalforsamling tirsdag 6 marts 2017 d. 21.00

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Valg
 4. evt.

Klubben er vært til en gang smørrebrød efter generalforsamlingen – tilmelding til Lars Remtoft 21608131 senest mandag den 4. marts– eller mail: famremtoft@oncable.dk