2017 blev det første år, hvor Søborg Sportsfisker Klub helt og holdent orienterede klubbens medlemmer på sociale medier via ssk-fiskeklub.dk (klubbens egen hjemmeside) og den lukkede Facebook  gruppe ”Søborg Sportsfisker klub” ( SSK) som er oprettet for at give klubbens medlemmer mulighed for at dele oplevelser med andre medlemmer.

Medlems tallet har i 2017 ligget på samme niveau hele året. En lille pudsig ting er, at flere tidligere medlemmer har genindmeldt sig i SSK.

Både:

I 2016 var Søborg Sportsfiskerklub en af de få klubber, som Naturstyrelsen gav motortilladelse til fiskeri på Arresø. Bestyrelsen købte en motor og en båd til dette formål, til gavn for medlemmerne. Bestyrelsen havde set frem til at 2017 skulle være året, hvor båden skulle bruges flittigt, men dette blev desværre ikke tilfældet. Vi har i bestyrelsen måske ikke gjort medlemmerne tilstrækkeligt opmærksomme på, at klubben har en båd til rådighed på Arresø.

Båden i Bagsværd sø har været udsat for hærværk, idet en åre er blevet ødelagt. Rolf Gregersen er pt. opsynsmand på båden.

Søborg Sportsfisker klub indgik en aftale i 2016 med Hørsholm Golfklub om at fiske karper i deres mindre vandhuller. Ud fra de oplysninger jeg er bekendt med, har ingen medlemmer benyttet sig at denne mulighed. Jeg vil derfor her opfordre medlemmerne til at benytte denne unikke chance for at fiske i moser, som ingen andre har adgang til. Regelsættet kan findes på klubbens hjemmeside.

Huset på Odden:

Klubbens sommerhus på Sjællands Odde var i 2016 udsat for hærværk, idet ukendte personer havde lukket op for vandet og lade det løbe. Det kostede klubben 5000 kr. Som skulle betales i 2017.

Huset er nu 10 år gammelt og der er begyndt at komme reparationer, bl.a. har vi haft den lokale kloakmester ude og lave pumpen til sivebrønden.

Bestyrelsen og Egon Larsen har i 2017 haft arbejdsdag på Odden, hvor vi har gjort rent samt div. vedligeholdelses opgaver.

Havture:

Klubben er nu helt og holden gået over til at fiske fra småbåde på havture, det er Jimmi Johansen og Søren Kjærgaard, som i deres egne både laver torsk – fladfisk – havørred – laks- makrel ture.

Kyst ture:

Der har i 2017 været gennemført 8 endags ture og 3 weekend ture til Sjællands Odde og Møn.

Alle weekend turen har været helt optaget og på flere af turene har vi været nødt til at tage telt i brug for at alle deltagere kunne få soveplads.

Deltagerne har fanget 46 havørreder over målet og 4 regnbueørreder samt en del hornfisk og et par enkelte makreller. Den største havørred på 3,8 kg er fanget af Steen Lange Jensen og største regnbueørred på 3,5 er fanget af Michael Bøgvad.

Banko:

Igen i 2017 var klublokalet fyldt op til klubbens julebanko – vi var tæt på 40 deltagere denne aften. For at klubben kan gennemføre sådan en aften kræver det, at vi har nogle velvillige sponsorer, så jeg vil benytte lejligheden til at takke:

Sport dress

Hvidovre Sport

Danske Bank

Steen Karlsen

Morten Iversen Vin.

Klubaftener:

Vi er gået tilbage til kun at havde klubaften en gang om måneden. Det skyldes at vi igennem de sidste par år har oplevet en tilbagegang på klub aftenerne. Dog har vi stor tilslutning til vores grill aftener og bankospil.

Bestyrelsen har i 2017 deltaget i husrådsmøde, vedr. driften af klubbens lokaler.

S.U.:

På de mødedatoer, som S.U. har haft indkaldt til, har det ikke været muligt for bestyrelsen at deltage.

Jubilæum i 2017:

Vi har i 2017 haft to medlemmer, som har haft 25 års jubilæum af senior foreningen i SSK. Begge har været med til at sætte deres præg på SSK igennem mange år.

Niels Kristian Møller har været medlem i 25 år som senior, men hans historie i SSK går længer tilbage, idet han i flere år også var medlem af junior afdelingen, den gang den fandtes i SSK. Niels var i en årrække formand for SSK, inden han flytte til Sydsjælland.

Flemming Bergholz er også en gammel kending i SSK, som tur leder på kysten igennem flere år gjorde Flemming et stort arbejde. Os ,der var med, husker stadigvæk hans super flotte 4 kg. havørred fra en jule tur i Isefjorden.

Steen Lange Jensen

Formand 2017